Works

Adonai ro'i, lo ekhsar (יְהוָה רֹעִי לֹא אֶחְסָר)

The Lord Is My Shepherd

for SSAATTBB a cappella, with Baritone cantor solo


Adonai ro'i, lo ekhsar

Details

Theme
Sacred
Setting
SSAATTBB a cappella, with Baritone cantor solo
Composed
Canberra, 2006
Source of text
Psalm 23
Language
Hebrew
Duration
5 m
Downloads
Preview score

Listen


Please contact me if you are interested in this score


About the text

The Lord Is My Shepherd is one of the most well-known psalms.


Hebrew text

יְהוָה רֹעִי לֹא אֶחְסָר׃
בִּנְאוֹת דֶּשֶׁא יַרְבִּיצֵנִי
עַל־מֵי מְנֻחוֹת יְנַהֲלֵנִי׃
נַפְשִׁי יְשׁוֹבֵב
יַנְחֵנִי בְמַעְגְּלֵי־צֶדֶק לְמַעַן שְׁמוֹ׃
גַּם כִּי־אֵלֵךְ בְּגֵיא צַלְמָוֶת
לֹא־אִירָא רָע כִּי־אַתָּה עִמָּדִי
שִׁבְטְךָ וּמִשְׁעַנְתֶּךָ הֵמָּה יְנַחֲמֻנִי׃
תַּעֲרֹךְ לְפָנַי שֻׁלְחָן נֶגֶד צֹרְרָי
דִּשַּׁנְתָּ בַשֶּׁמֶן רֹאשִׁי כּוֹסִי רְוָיָה׃
אַךְ טוֹב וָחֶסֶד יִרְדְּפוּנִי כָּל־יְמֵי חַיָּי
וְשַׁבְתִּי בְּבֵית־יְהוָה לְאֹרֶךְ יָמִים׃

Transliteration

ADONAI roʿi lo ʾekhsar.
binʾot deshe yarbitzēni
ʿal-mei mənukhot yənahalēni.
nafshi yəshovēv
yankhēni vəmaʿgəlei-tzedeq ləmaʿan shəmo.
gam ki-ʾēlēkh bəgei tzalmavet
lo-ʾira raʿ ki-ʾattah ʿimmadi
shivtəkha umishʿantekha hēmmah yənakhamuni.
taʿarokh ləfanai shulkhan neged tzorərai
dishanta vashemen roshi kosi rəvayah.
ʾakh tov vakhesed yirdəfuni kol-yəmei khaiyai
vəshavti bəveit-ADONAI ləʾorekh yamim.

Phonetic transcription

a.do.nai ro.ʕi lo ʔex.sar.
bin.ʔot de.ʃe jar.bi.t͡seː.ni
ʕal.mei mə.nu.xot jə.na.ha.leː.ni.
naf.ʃi jə.ʃo.veːv
jan.xeː.ni və.ma.ʕgə.lei t͡se.dek lə.ma.ʕan ʃə.mo.
gam ki.ʔeː.leːx bə.gei t͡sal.ma.vet
lo.ʔi.ra raʕ ki.ʔatː.ah ʕimː.a.di
ʃiv.tə.xa u.miʃ.ʕan.te.xa heːmː.ah jə.na.xa.mu.ni.
ta.ʕa.rox lə.fa.nai ʃul.xan ne.ged t͡so.rə.rai
diʃː.a.nta vaʃː.e.men ro.ʃi ko.si rə.va.jah.
ʔax tov va.xe.sed jir.də.fu.ni kol.jə.mei xai.jai
və.ʃav.ti bə.veit.a.do.nai lə.ʔo.rex ja.mim.

Spoken recording

Under construction.

English translation

The LORD is my shepherd; I shall not want.
He maketh me to lie down in green pastures;
He leadeth me beside the still waters.
He restoreth my soul;
He guideth me in straight paths for His name's sake.
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death,
I will fear no evil, for Thou art with me;
Thy rod and Thy staff, they comfort me.
Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies;
Thou hast anointed my head with oil; my cup runneth over.
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life;
and I shall dwell in the house of the LORD for ever.